СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
1. Счетоводство на дружества и еднолични търговци по реда на ЗОДФЛ ¼ МРЗ
2. Счетоводство на дружества и еднолични търговци по реда на ЗКПО, без регистрация по ЗДДС ½ МРЗ
3. Счетоводство на дружества и еднолични търговци по реда на ЗКПО, регистрирани по ЗДДС 1 МРЗ

 

Забележки:

  • Таксите са за 1 месец.
  • В таксите e включенo изготвянето на формуляри, дневници и декларации под формата на електронни документи.
  • В таксите са включени услугите по управление на човешките ресурси – до 3 осигурени лица (вж. РАЗДЕЛ III).
  • Таксата по точка 3 е минимална и е предмет на конкретно договаряне.
  • МРЗ – Минимална Работна Заплата (Към момента размерът на МРЗ е 240 лв.)
  • Всички такси са без включен ДДС.

Изтегли примерен договор - със съдебна регистрация


Изтегли примерен договор - с регистрация в търговския регистър

Начало | За нас | Счетоводни услуги | Контакти