УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1. Дружества и еднолични търговци с персонал 14 ÷ 10 човека 10 лв.
2. Дружества и еднолични търговци с персонал 11 ÷ 30 човека 9 лв.
3. Дружества и еднолични търговци с персонал над 30 човека 8 лв.

Забележки:

  • Таксите са за 1 човек за 1 месец.
  • В таксите e включенo изготвянето на уведомления и декларации под формата на електронни документи и превод на осигурителни вноски.
  • Всички такси са без включен ДДС.
Начало | За нас | Счетоводни услуги | Контакти