КОНСУЛТАЦИИ ПО ФИНАНСИРАНЕ

Разработка на проекти по оборотно финансиране (без ГФМК)

До 100 000 лева вкл.

80 лв.

100 000  - 250 000 лева

100 лв.

250 000  -  500 000 лева

150 лв.

500 000  -  750 000 лева

200 лв.

Над 750 000 лева

0,030 %, max 600 лв.
Разработка на проекти по инвестиционно финансиране (без ГФМК)

До 100 000 лева вкл.

100 лв.

100 000 - 250 000 лева

120 лв.

250 000 - 500 000 лева

180 лв.

500 000 - 750 000 лева

250 лв.

Над 750 000 лева

0,040 %, max 800 лв.
Разработка на проекти по ГФМК 60 лв.
 
Забележки:
  • Клиентите, ползващи счетоводно обслужване по РАЗДЕЛ I, заплащат ¼ от таксите
  • Всички такси са без включен ДДС.

Изтегли примерен договор - със съдебна регистрация

Изтегли примерен договор - с регистрация в търговския регистър

Начало | За нас | Счетоводни услуги | Контакти